Back to All Events

2017 møte 6.3

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE            Mandag 06. mars 2017
 
Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl. 16.00. 
 
Sakliste
 
 
 
 

14. Referatsaker. 

15. Stillingsutlysning daglig leder/ fjelloppsyn. 

16. Mva og regler for fjellstyrene. 

17. Regnskapsføring

18. Reinsjakta 2017.

19. Eventuelt

 
 
Vel møtt !
 
 
Kari Marie Jenstad (sign.)                                                           Per Skotvedt   

 
Til stede:  Kari Marie Jenstad, Olav Søderberg, Marta Eunice Perez, Ole Furu, Erling Rød og Per Skotvedt
 

Sak nr. J.nr. Dato 14/2017                                                                                                              06. mars 2017
 
REFERATSAKER:
 
02. Søknad til Nasjonalparkstyret.

03. Opplæring i kartinnsyn.

04. Møtereferat villrein-ferdsel og forvaltning i Snøhettaområdet

05. Krav utgifter ifm innbrudd.

06. Reoppnevning av rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre.

07. Avtale kontrolloppgaver SNO.

08. KLP, ny rutine for søknad om pensjon.

09. Ledermøte FiO

10. Tiltaksmidler 2017.02.20

11. Brev fra sekretær / fjelloppsyn Per Skotvedt
 
 
 
 
 
Referatsakene ble gjennomgått uten merknader.

Earlier Event: February 8
2016 møte 8.2
Later Event: April 23
2017 epostsak regnskapsfører