Administrasjon

Administrasjonen har ansvaret for fjellstyrets daglige virksomhet og omsetning, som for eksempel informasjon, salg av fiskekort, småviltjakt, villreinjakt, elg- og hjortejakt og utleie av hytter og buer. 

Ute i fjellet har også fjelloppsynet mange og forskjellige oppgaver og ta seg av: informasjon og veiledning til brukere av statsallmenningen, vedlikehold og oppdatering av informasjon på oppslagstavler, tilrettelegging for friluftsliv, tilsyn og vedlikehold av hytter og buer, restaurering av hytter og buer, søppelhåndtering, utsetting av settefisk, prøvefiske, stamfiske og rogntaking,oppsyn og kontroll av jegere, fiskere osv. I tillegg driver fjelloppsynet med registrering av villrein, rovfugler, fjellrev for statens naturoppsyn

Fjelloppsynet i Sunndal er også rovviltkontakt, ved skader på sau av rovvilt.