Fiske i Sunndal statsallmenning

Sunndal statsallmenning har ca 100 fiskevann, det er fritt salg av fiskekort. I de fleste vann mer enn 3 km fra bilvei er det lov å fiske med stang, oter og inntil 5 garn pr. kort.

Her er det gode muligheter for fritidsfiske. I alle vann, elver og bekker med fisk er det ørret, i tillegg er det harr i noen vann i rundt Torbuvatnet. 

Sunndal fjellstyre har noen skjulte perler som ligger langt til fjells hvor sesongen er kort og fisken stor. Du kan prøve lykken i et av våre gode vann eller ta med familien til vann hvor du nesten er garantert at småfisken biter.

Fiske kan bare drives med gyldig fiskekort. Fiskeren skal ha mfiskekort med seg under fisket, eller når han/hun oppholder seg på eller ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap. Fiskeren plikter å vise frem fiskekortet når dette blir krev av fiskeoppsynet, politiet, SNO eller noen fra fjellstyre.

Tilbud til barn og unge

Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis fiske med stang og oter. 

Garnfiske

Det er veldig gode muligheter for garnfiske i Sunndalsfjella.

Utenbygdsboende kan fiske med garn på lik linje med innenbygdsboende i alle vann. Se under fiskeregler for mer utfyllende regler for garnfiske. 

Isfiske

Isfiske er tillatt på alle vann i Sunndal statsallmenning, med isfiske menes fiske med håndsnøre, med pilk eller agn. Det er tillatt å sette ut kroker for fangst over natta. Isfiskeredskap som er satt ut skal ettersees minst 2 ganger om dagen.

Fangstoppgaver

Fjellstyre ønsker tilbakemelding om fiske med garn, og fjellstyret betaler 100,- kr. for hver fangstoppgave som leveres sammen med sesongkort. 

Fiskeregler

Sunndal fjellstyre har vedtatt slike fiskeregler fra 2016, det er disse som er gjeldende.

1. Alle over 16 år som vil fiske i Sunndal statsallmenning må kjøpe fiskekort.  Fiskekort gir tillatelse til å fiske med både garn og stang/oter. Barn under 16 år må også kjøpe fiskekort hvis de skal fiske med garn.

2. Fisket kan foregå med stang eller oter i alle vatn.

3       a. Bruk av settegarn er tillatt i Torbuvatnet, Sandvatnet, Langvatnet, Osvatnet, Holbuvatnet, Reinsvatnet, Store Krøsvatn og alle Purktjønnin,. 

b.  Videre er det tillatt å bruke settegarn i vatn mer enn 3 km fra vei.  Unntak fra punkt b:  Ytste Håkodalsvatnet, Midtre Håkodalsvatnet og Skjellbreitjønna.

c. Fri maskevidde, unntatt Torbuvatnet.  Der skal minst ett av fem garn ha en maskvidde på 22 mm  (28 omfar) eller mindre.

4. Det er forbudt å ha garn stående i vatn mellom kl.12.00 og 17.00.  Dette av hensyn til stang og oterfiskere.

5. Garn skal være merket med eiers navn.

6. Det er forbudt å sette garn nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

7. Motorbruk  jfr forskrift/2002-05-03-437, §3,2.. På Osvatnet, Langvatnet, Sandvatnet kan nyttes motorbåt med motor mindre enn 10 Hk. Elektrisk påhengsmotor kan nyttes på ovennevnte vann, samt på Torbuvatnet.

8. Ellers gjelder generelle bestemmelser i Lov om innlandsfiske.

9. Fiske uten gyldig fiskekort kan bli anmeldt.

10. Fjellstyret betaler kr. 100.- for fangstoppgave som leveres inn sammen med sesongkort

 

Vedtatt 8. februar 2016.

Priser

Familiekort gjelder for familier (ektepar, samboere,enslige) med barn under 20 år.

Fiskekort

Selges også på Inatur.no For å gå direkte, trykk her.
Det selges også kort etter selvbetjeningsprinsippet ved veien i Torbudalen.

Der er også mulighet og kjøpe "Snøhettakortet", som gir mulighet til å fiske med stang i hele Snøhetta villreinområde.    

Båter

Sunndal fjellstyre har båter som ligger i forskjellige vann i statsallmenningen. Noen av disse båtene er med når du leier våre hytter, mens andre ligger ut og som kan leies for 50,- via inatur.no

Sunndal fjellstyre leier ut en del båter via inatur.no.

Den ene ligger i naust ved Reinsvatnet, og en annen ligger i naust ved Langvatnet.
Fjellstyre leier også ut en kano, og en båt som man kan frakte med seg til forskjellige vann i Torbudalen. De kan fraktes på en henger som er med sammen med utleie av den lille båten og kanoen. For leie av kano og liten båt, anbefaler vi å ta kontakt på 41459647, for detaljerte opplysninger.

Sammen med båtene i naustene ligger det med årer og vester, samt garn.
Sammen med Kanoen og den lille båten, medfølger det årer og flytevester.

Sunndal fjellstyre har også en del båter som ligger tilgjengelig i en rekke vann, disse er fortiden låst, men fjellstyre har planer om å åpne disse båtene for almenheten. Alle disse båtene som ikke følger med hytter, eller leies ut separat, blir liggende åpne. i fra sesongen 2020, vil det bli å finne kasser, ved disse båtene, hvor det oppbevares 3 flytevester og noe fiskeutstyr.

Disse båtplasseringene vil variere noe fra sesong til sesong.

Fjellstyrets båter:

1. Reinsvatnet, 2, Nedre øksendalstjønn, 3. Skarvvatnet, 4. Midtre Skrammeldalsvatn, 5.Nedre Håkodalsvatn 6. Øvre Håkodalsvatn 7. Torbuvatnet. 8. Langtjønna i Skirådalen og 9. Storvatnet i Skirådalen.

Båten i midtre Skrammeldasvatn følger med om du leier Karistu

Båten i nedre Håkodalsvatn følger med om du leier Håkodalshytta

Båten i Torbuvatnet følger med om du leier Torbudalshytta

Båten i Langtjønna og Storvatnet/Skiråvatnet i Skirådalen følger med om du leier Storvassbua.