Småviltjakt i Sunndal

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan kjøpe jaktkort på småvilt i Sunndal statsallmenning. Den som skal jakte småvilt må ha betalt jegeravgift for det året det jaktes. Ved bestilling på inatur, vær obs. på rabatten dere innenbygdsboende får.

I Torbudalen biotopvernområdet er rype og harejakta fredet. Dette medfører at de mest aktuelle Lirypeterrengene er unntatt jakt. 

Det vil si med andre ord at småviltjakt i Sunndal statsallmenning kun foregår på fjellrype. 

Jegere som bruker patroner med plasthylser, skal ta plasthylsene med seg når de er brukt. Vis hensyn til villrein, og andre jegere. Vis også hensyn til andre som utøver annen friluftsliv eller jakter på andre arter. 

På grunn av lave rypebestander og konflikter med reinsjakta har rypejakta i Sunndal statsallmenning startet irundt den 15.9 og har variert i lengde. i 2017, varte jakta frem til jul, men det er som regel vinteren og snøen som setter begrensningene for jakta.

For 2018 startet rypejakta fra 10.09. øst for Torbudalen biotopvernområde og 17.09 vest for Torbudalen biotopvernområde se kart.

 

Priser

KVoter

Det er siden 2012 innført "bag limmit" på 2 ryper pr. jeger. pr. dag. 

Det er lov og skyte hare utenfor Torbudalen biotopvernområde

Kjøp Jaktkort

 

Jaktkort får du kjøpt på sportsbutikkene i Sunndal, og på inatur.no

Trening av hund

Sunndal fjellstyre vedtok i sak 21/2010 å åpne for trening av fuglehunder i Sandvasshaugan i Torbudalen. Yttergrense for treningsområdet var: Aursjøvegen, veg til Sandvatnet, Torbuvatnet og langs Håkkodalselva.

Tidsrommet ble begrenset fra 21. august til og med 8. september med maksimalt to ekvipasjer samtidig. Hver ekvipasje kunne trene to dager.

Tidligere vedtatte område åpnes for trening av hund fram til 10. oktober så lenge området er fredet for ordinær rypejakt. Dette gjelder også for inneværende sesong.

Fra 20. til 28 august er området reservert taksering. Dersom taksering skal foregå før 20.august, må det søkes dispensasjon fra lov om hundehold til Sunndal Kommune.

Det begrenses til maksimalt to ekvipasjer samtidig, og hver treningsperiode er på to dager.

Dersom det er flere som søker i samme tidsrom, vil det bli foretatt trekking. Det må gå minimum en uke mellom hver treningsperiode.

Det sendes en enkel søknad på epost om ønsket tidspunkt om hundetrening til Sunndal fjellstyre som vil behandle søknadene fortløpende.

For sesongen 2016 åpnes det for søknader fra 1. juni.

Det er viktig at fjellstyret har oversikt over treningsvirksomheten, da det foregår storviltjakt i samme område. 

Trening som ikke er omsøkt til fjellstyret, vil bli politianmeldt.

Smårovviltkort

Sunndal fjellstyre gir for tiden ut gratis smårovviltkort for å forsøke og øke interessen for fangst av smårovvilt. I den forbindelse har også fjellstyre innført skuddpremieordninger for enkelte arter. 

  • Rødrev: 500,-
  • Mår: 500,-
  • Mink: 200,-
  • Røyskatt: 200,-
  • Ravn: 50,-
  • Kråke: 50,-

GPS posisjon hvor viltet er skutt eller fanget må oppgis. Kråke og ravnføtter sammenbindes parvis. Labber sammenbindes for hvert individ i gjennomsiktig plastpose. Alle fire føttene eller begge framføttene med 5. kloa, levvers fjellstyrekontoret. Viltet må være skutt eller fanget i Sunndal statsallmenning. 

 

Sunndal fjellstyre jobber for og ønsker et bredere lokalt samarbeid med de lokale grunneierne på dette temaet, for å øke interessen for jakt på smårovvilt, og drive med aktivt viltpleie.