Back to All Events

2017 epostsak regnskapsfører

Sak nr. J.nr. Dato 20/2017                                                                                                              04. april 2017
 
 
REGNSKAPSFØRER. Sakspapir: Tilbud fra Bøndenes regnskapsbyrå. Tidligere utsendt.
 
 
 
Sekretærens kommentarer:
 
 
På styremøtet 6. mars 2017 ble innleie av ny regnskapsfører tatt opp som sak 17/17. Det var kommet inn tilbud fra Sunndal regnskap og Admento avdeling Sunndalsøra.
 
Vedtaket ble som følger: Det tas kontakt med Bøndenes regnskapskontor i Eresfjord for tilbud. Dette sendes til styret før endelig vedtak blir gjort.
 
Leder Kari Marie Jenstad har hatt kontakt med Bøndenes regnskapskontor i Eresfjord. Tilbudet er utsendt styremedlemmene for uttale.
 
Begge tilbydere har tilnærmet lik timepris, men oppgir totalt ulikt timeanslag for årsforbruk. I den fasen fjellstyret er med oppstart av ny regnskapsfører og etterregistrering av mva,  vil det bli en del ekstra arbeid for styreleder med dette. Det er derfor mest praktisk at Sunndal Regnskap velges inntil alt dette er på plass og første regnskapsår er avsluttet.
 
Begge tilbydere benytter Duett som system, og det vil være en enkel sak å bytte leverandør.
 
 
Behandling i fjellstyret:
 
Erling Rød og Ole Furu foreslo å benytte Bøndenes regnskapsbyrå i Eresfjord
Kari Marie Jenstad, Olav Søderberg og Marta Eunice Perez foreslo Sunndal regnskap.
 
 
Vedtak:  Sunndal regnskap benyttes som ny regnskapsfører

Earlier Event: March 3
2017 møte 6.3
Later Event: August 15
2016 møte 15.8