Taksering av rype 2018

Det vil bli taksering av lirype i Torbudalen fra 1. August. Denne vil i hovedsak bli utført av Guttorm Erstad. Erstad kan også ha med seg 1. person til med hund. Taksøren har fått dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene fra Sunndal kommune, og tillatelse til taksering fra Sunndal fjellstyre. 

Bjørn Sæther