Fredning av simler og kalver i Sunndal, vest for Grønnliskarstinden

Reinsutvalget i Sunndal har valgt og videreføre fredningen av simle og kalver vest for Grønnliskarstinden se vedlagt kart. (trykk på linken: se vedlagt kart)

 

Sak nr. J.nr. Dato

08/2018                                                                                                            19. februar 2018

Fredning av simler/kalver vest for Grøvudalen i Snøhetta østområde. 

Sekretærens kommentarer

Etter at området nord og vest for Grøvudalen nå har vært fredet for jakt på simle og kalver de 3 siste årene skal denne ordningen evalueres. 

De siste 20 årene har fostringsflokkene trukket bare lenger øst og sør, igjennom hele sesongen. Det er nå sporadisk kun småfostringsflokker igjen i området mellom Grøvudalen, Torbudalen og Sunndalen. Det er fremdeles en del bukk som bruker områdene gjennom sommeren og høsten. De tre siste årene har det vært gjort et forsøk på å frede område for å la eventuelle fostringsflokker få være i fred på dette terrenget under jakta, for å prøve å få reinen til igjen og bruke områdene øst for Torbudalen.

Under jakta i 2017 ble det observert og skutt dyr av en fostringsflokk på ca. 70 dyr oppe på Lågtunga i nærheten av den grensen som var dratt i en rett linje. Derfor velger sekretæren å foreslå å flytte grensen ned til Grønnliskarsvannet for å fjerne enhver tvil om hvor grensen går, og for å følge de mer naturlige landskapsgrensene. 

Det har de siste årene blitt observert fostringsflokker i disse områdene, og det kan være en tendens til at dyrene er på tur tilbake til områdene rundt Lågtunga, Skjelbreidalen.  Dette har vært ønskelig i mange år.  Derfor innstiller sekretæren på fortsatt fredning, med en mer naturlig grense i terrenget en det som var tidligere. 

Sekretærens forslag til vedtak:

Simler og kalver fredes fortsatt for avskyting i 2. år fra og med 2018 i områdene nord og vest for Grøvudalen. 

Grensen følger Grøvudalen til der Grønliåa treffer Grøvu. Følger Grønliåa til Grønnliskarsvannet, og i rett linje til toppunkt Grønliskarstind. 

 

Bjørn Sæther