Reinskort 2018- litt informasjon

Da har Sunndal fjellstyre fått fordelt alle sine kort. I år kom vi til nr. 15 på reservelisten. 
Kortene kan hentes fra førstkommende mandag. (2. juli.)
PS: Fjelloppsynet blir som regel og treffe på kontoret på mandager, men det kan hende jeg er ute i fjellet om være tillater det, eller borte i møter. Er det en rettelig styggværsdag kan jeg være og treffe ellers i uka også. 
Det er lov til å sende en melding og høre om jeg er der. 41459647.

Kortene får du utlevert, når du har med deg 1 eksemplar av jegerkontrakten, betalt jegeravgift og bevis på at du har skutt opp for sesongen 2018.

For utenbygdsjegere: Kortene kan sendes om du skanner underskrevet jegerkontrakt, betalt jegeravgift og bevis på at du har skutt opp sesongen 2018. 
Vi ønsker og sende minst mulig kort da jegerpakken for CWD prøvetaking er forholdsvis stor, og det blir en ekstrautgift for fjellstyret.

Dager jeg vet jeg ikke er på kontoret. 3-11. juli, 19-20 juli. oppdatering på dager kommer senere.
Det kan lønne seg å være tidlig ute da, da siste ukene før reinjsjakta er virkelig travel møteuke, og det kan bli vanskelig å få tak i kortene sine.

Det blir jegermøte sammen med Sunndal kommune i år pga. CWD- prøvetaking. Jegermøte blir den 14. August kl 19. i kulturhuset.

Bjørn Sæther