Back to All Events

2017 møte 30.1

SUNNDAL FJELLSTYRE Postboks 57 6601 Sunndalsøra
 
 
 
 
STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE            Mandag 30. januar 2017
 
 
Møtet avholdes i Næringshagen kl 1600
 
Sakliste 01. Referatsaker 02. Utleiepriser hytter og båter 03. Priser reinskort. 04. Priser fiskekort 05. Fornye fiskeregler. 06. Priser rypejakt 07. Regnskap 2016. 08. Budsjett 2017. 09. Søknad om økonomisk støtte til brøyting fra Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening 10. Søknad om økonomisk støtte til renovering av Togbua fra Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening. 11. Arbeidsliste 2017. Arbeidsbok 2016 12. Årsmelding 2016                                                  13. Eventuelt.
 
 
 
Vel møtt!
 
 
 
 
Kari Marie Jenstad (sign.)                                                           Per Skotvedt       Leder                                                                                             Sekretær

Later Event: February 8
2016 møte 8.2