Sunndal fjellstyre åpner for harejakt med hund i deler av Sunndal statsallmenning i 2019

I fra sesongen 2019 åpner Sunndal fjellstyre for harejakt med hund i Sunndal statsallmenning. Dette etter at det har vært fredet i mange år. Tilbudet er lagt ut på inatur.no og salget foregår der.

Harejakten er delt inn i 4 perioder hvor det selges et begrenset antall kort, så det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Etter disse periodene er over selges det et begrenset antall dagskort.
Det er fangsrapportering på kortet slik at Sunndal fjellstyre har kontroll på hvor mange som blir skutt.

Det er fortsatt lov til å jakte hare under støkkjakt på fjellrype. Alle som løser jaktkort hos Sunndal fjellstyre kan jakte på smårovvilt, se mer informasjon under.

Prisene for harejakten, datoene det er åpnet for jakt og grensene for jaktområdet finner du på inatur, men er som følger:

3 og 4 dagers periodene 600,- Dagskort etter 13 oktober. 250,-

Bjørn Sæther