Sunndal fjellstyre åpner for en begrenset åpning av jakt med stående fuglhund i Torbudalen for sesongen 2019.

Sunndal fjellstyre har for sesongen 2019 valgt og åpne deler av Torbudalen for jakt på Lirype med hund. Områdene er begrenset til utenfor hytteområdene, Sandvasshaugen, og vestsiden av Torbuvatnet. Dette for å ta hensyn til hytteeierne og storviltjegerne. Dette blir et veldig begrenset omfang av jakten, og den er søknadsbasert via inatur.
Det blir muligheter for å søke rypejakt fra 15. Mars. og søknadsfristen går ut den 15. April.

Fjellstyret velger og åpne for en begrenset jakt på grunn av en meget positiv utvikling av rypebestanden de siste årene, og mener at med de begrensninger i antall og områder det åpnes for ikke medfører større ulemper, for andre brukere av fjellet.

Bag-limit og “totalkvote” blir bestemt etter at takseringresultatene foreligger i slutten av august.

Bjørn Sæther