Sunndal statsallmenning

hører til Dovre/Snøhettaområdet, og det meste av
allmenningen ligger innenfor grensene til den nye nasjonalparken, Dovrefjell –
Sunndalsfjella nasjonalpark. Med sine 480 km2 og rundt 100 fiskevatn er Sunndal statsallmenning et
eventyrlig område for sportsfiskere, jegere og friluftsfolk. Sunndal Fjellstyre er et kommunalt valgt styre for Sunndal statsallmenning. Fjellstyrets mandat følger av Fjelloven. Valget av styre følger kommunevalgperioden.

 

Styret er pr 2015 sammensatt slik:

  • Leder: Kari Marie Jenstad
  • Nestleder: Olav Søderberg
  • Medlemmer: Marta Eunice Perez, Ole Furu, Erling Rød

Styremøter, referater og årsmeldinger finner du en oversikt over på denne siden.