Vikseterplassen

Vikseterplassen er et gapahukanlegg med varmestue og bålplass i midten av anlegget. Det er mulighet for opp til 30 personer å overnatte her.

 

Bestilling gjøres hos Trædal hotel og turistsenter:
post@tredal-turistsenter.no, tlf. 71 69 87 00.

Kjøp av ved og grillkull: Kontakt tlf 716 98700 / 91831211 for kode på lås vedskott.

Purchase of charcoal: contact tel 716 98700 / 91831211 for the code on the Lock.

Pris (price): 1 vedsekk kr. 70.-, 1 sekk grillkull (charcoal) kr. 50.-

Gasta Design