Kvoter

Det har de siste årene vært innført en fangstbegrensning på 2 ryper. pr. jeger pr. dag.