Publiser av ny hjemmeside

Da er vi igang med ny hjemmeside, noe som blir jobbet med fortløpende. 
Håper dere er fornøyde med det dere ser. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om det skal være noe feil, eller linker som ikke fungere. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger om det er noe dere savner også, siden er ikke helt ferdig men under produksjon.

Bjørn Sæther