Endelig kan Sunndal fjellstyre reklamere for at de har naust og båt til leie ved Langvatnet i Sunndal statsallmenning.

Sunndal fjellstyre har over flere år holdt på med oppbygging av et naust ved Langvatnet i Sunndal statsallmenning. Dette har tatt lengre tid en fjellstyre så for seg da de begynte. Både på grunn av utskiftinger i arbeidsstokken, men også på grunn av andre arbeidsoppgaver som har fått høyere prioritet. Som en del av arbeidet til fjelloppsynet er det viktig og legge til rette for almenheteni statsallmenningen, med dette naustet legger Sunndal fjellstyre tilrette for at alle kan komme og leie seg båt og garn i Sunndal statsallmenning. Leien av båten koster 50,- pr døgn og kan leies på inatur.no. Fiskekortet selges separat, men med dette tilbudet mener vi at fjellstyre har tilrettelagt bra for fiske i Langvatnet.

Langvatnet er en del av Osbumagasinet, som er regulert vann hvor det blir satt ut 3000 to årig fisk i fra Statkraft hvert år. Dette etter pålegg fra konsesjonsmyndighetene.

I Langvatnet kan du få fisk i alle aldersklasser og er du heldig så passerer du 1.5 kg grensen.

Leie av båt gjøres på inatur.no, I dette naustet ved Langvatnet finner du også en kano, som fjellstyret leier ut. Denne kan den som leier kanoen frakte med seg til omkringliggende vann. Leie av kanoen gjøres også på inatur.no, dette også til den nette sum av 50,- pr døgn.

Nå i sommer har fjelloppsynet Bjørn Sæther gjort den siste finishen på naustet slik at det er fullt brukbart, selv om ikke alt er helt ferdig, har fjellstyre åpnet for utleie av båtene og kanoen.

Bjørn Sæther