Villrein

Sunndal statsallmenning er en del av Snøhetta villreinområde. Snøhetta villreinområde er delt i Snøhetta øst og vest. Fjellstyret har årlig tildelt ca. 175. fellingstillatelser, hvor 20 % går til utenbygdsboende. Fellingsprosenten i statsallmenningen ligger i rundt 40 %

Informasjonen om villreinområde finner du på: www.villrein.no/ 

Sunndal statsallmenning er da delt i Sunndal øst og Sunndal vest

Jaktlag

Bamse.jpg

Det er mulig å danne jaktlag på inntil 3 personer. Alle medlemmene på laget må ha fått tildelt jakt, laget kan bestå av både innenbygdsboende og utenbygdsboende. 

Opplæringsjakt

Jegere under 18 år må ha følge med tilsynsperson. Tilsynspersonen kan bære våpen etter avtale med fjellstyre. Benyttes det kun et våpen skal tilsynspersonen ha bestått skyteprøve med det aktuelle våpenet. Ellers gjelder de samme kravene som for andre.

Søknad

Utenbygdsboende søker via inatur.no

Innenbygdsboende søker direkte til fjellstyre på eget søknadskjema