Søknader til villreinjakta 2019.

Da har Sunndal fjellstyre publisert søknadene for reinsjakta 2019. både for innenbygds og utenbygds på inatur.no

OBSOBS. Sunndal fjellstyre har vedtatt at alle innenbygdsboende også skal søke via inatur.no. 
Dette vil bli publisert i lokalavisene, men vær vennlig og spre dette til alle reinsjegervenner i Sunndal.

For Innebygdsboende er det mulig og søke på Sunndal øst og Sunndal vest

Bjørn Sæther