Kart stengt område for rype-og harejakt

Salt og ryper

Vi har gratis smårovviltkort!

Treningsområde fuglehund

Jaktsesong: Jakttid som fastsatt av MD, dersom annet ikke blir bestemt på styremøte medio august 2017.

Småviltjakta i Sunndal statsallmenning er åpen for alle. Terrenget er i all hovedsak høyfjell og fjellrype er den dominerende arten.Det er ikke tillatt å bruke hund. Jaktkort selges hos Øra Sport og Fritid, Sunndal Sport, Gjøra handel og Statoil. Alle salgstedene ligger på Sunndalsøra. Jaktkort selges også gjennom nettstedet Inatur.no. For å gå direkte;trykk her

Priser

Priser (2016) Innenbygds Utenbygds
1 døgn 100,- 150,-
3 døgn 200,- 300,-
Ukeskort 250,- 375,-
Sesong 350,- 500,-

Det er i Sunndal statsalmenning vedtatt «bag limit» på fjellrype (2 fugl pr. jeger/dag.) (fra og med 2012.)

Lirype, fjellrype og hare er fredet i Torbudalen biotopvernområde.  Last ned kart her

Jegerne oppfordres til å skyte rødrev.

TAKSERING

Vi har gratis småroviltkort!

SKUDDPREMIE