Villrein, prøvesvar døde dyr
Villreinjegere 2017
Reserver villreinjegere 2017


I Sunndal statsallmenning er storviltjakt ensbetydende med
reinsjakt. 

Priser

Priser (2017) Innenbygds Utenbygds
Fritt dyr 3300,- 5300,-
Kløftbukk 2400,- 4300,-
Simle/ungdyr 1400,- 2500,-
Kalv 800,- 1300,-

 

Jaktkort

 • Utenbygds søkere skal ikke søke til fjellstyret, men søke på
  internett via nettstedet www.inatur.no. Søknad finner du herLegges ut
  1.april. 
  Søknadsfrist: 1. mai. Trekningsresultatet finnes på www.fjellstyrene.no. under siste nytt.
 • Innenbygds jegere (bosatt i og er registrert i Folkeregisteret i kommunen)  må
  søke på fastsatt skjema.
 • Søknadsfrist 15 mai. (Oss i
  hende senest kl 23.59).
 • Kvoter for Snøhetta Øst blir i 2017 1000 dyr, og 200 dyr på Snøhetta
  Vest.
 • Regler for 3-årskontrakt

 

Vedlegg jaktkort

KART: 

Jaktlag

 • Det er åpnet adgang til å danne jaktlag på 2 eller 3 personer. Alle jegere i jaktlaget må ha blitt tildelt eget kort. Søknadsfrist 10 dager før jaktstart.
 • Jaktlagskontrakt

 

Info.telefon under reinsjakta: 829 49 699