Sunndal Fjellstyre har 4 hytter i høyfjellet til utleie samt et gapahukanlegg i Torbudalen. Torbudalshytta, Håkodalshytta, Storvassbua og Karistu bestilles hos INATUR. Hyttene disponeres fra kl. 15.00 første dag til 12.00 siste dag. Vikseterplassen gapahukanlegg: Bestilles hos Trædal hotell og turistsenter. tlf 716 98700 eller mail post@tredal-turistsenter.no I menyen finner du en oversikt og beskrivelse av alle hyttene.