Fiske i Sunndal statsallmenning

Fadderordning: Fjellstyret har fadderordning for
alle fiskevann i statsallmenningen. Har du et ønske om å være med på og
forbedre fiskemulighetene så ta kontakt med fjellstyret.

I Sunndal statsallmenning finnes det rundt 100 fiskevatn.
Det er fritt salg av fiskekort. I de fleste vatn mer enn 3 km fra bilvei er det
tillatt å fiske med stang, oter og inntil 5 garn pr kort.

Nytt fra 2008 er at du kan fiske med alle typer redskap, se
fiskeregler!

Reglene er oppslått på opplysningstavler i Torbudalen.

Fiskekort

Salgssteder:

  • Intersport, 6600 Sunndalsøra
  • Sunndal Sport, 6600 Sunndalsøra
  • Statoil, 6600 Sunndalsøra
  • Gjøra Handel, 6613  Gjøra
  • Selges også på Inatur.no  For å gå direkte, trykk her.
  • Det selges også kort etter selvbetjenings- prinsippet ved veien i Torbudalen.

Priser

Priser (2016) Enkeltkort Familiekort
1 døgn 70,- 120,-
3 døgn 140,- 240,-
1 uke 200,- 350,-
Sesong 350,- 500,-

Familiekort gjelder for familier (ektepar, samboere,enslige) med barn under 20
år.