• Besøksadresse: Aura Næringshage, Auragata 3, 1. etasje.
  • Postadresse: Postboks 57, 6601 Sunndalsøra
  • Telefon: 71 68 99 85
  • Mobil: 414 59 647 (helst SMS)
  • E-postsunndal@fjellstyrene.no

 

  • Oppsynsmann: Per Skotvedt, 6622 Ålvundfjord. Mobil: 414 59 647 (helst SMS)
  • Leder: Kari Marie Jenstad, 6613 Gjøra. Mobil: 915 54 801
  • Regnskapsfører: Egil Vågan, Lykkjevn. 8, 6600 Sunndalsøra. Mobil: 957 26 500