Søknad villreinjakt 2016

Søknadsfristen utgått!

Søknadsskjema for innenbygds:  Søknadsskjema villreinjakt (.doc). Last ned, fyll ut og send på e-post til sunndal@fjellstyrene.no.
Søknadsfrist: Må være oss i hende senest 15. mai kl. 23:59  Søkere på 3-årskontrakt: Les kontrakten som ligger under reinsjakt – «skjema»
Utenbygds: se info her