Monthly Archives: mars 2015

Sunndal statsallmenning

Sunndal statsallmenning hører til Dovre / Snøhettaområdet, og det meste av allmenningen ligger innenfor grensene til den nye nasjonalparken, Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark.
Med sine 480 km2 og rundt 100 fiskevatn er Sunndal statsallmenning et eventyrlig område for Les videre…